Örnek Hayatlar

Sesin Sahibi: Zekvân b. Abdükays

Durdu Ozan Medine'nin ileri gelenlerinden iki arkadaş idik. Bir konuda anlaşmazlığa düştük. Mekke'ye gidip müşriklerden Utbe'nin hakemliğine başvurduk. Utbe hakemlik yapmakla kalmayıp bize peygamberlik iddiasında...

Süvarilerin En Hayırlısı: Ebû Katâde

Mevsimler yağmursuzdu. Medine’de kuraklık hüküm sürmekteydi. Efendimize ait yirmi kadar deve, mera bulunamadığı için Gâbe denen mevkide otlatılıyordu. Bu develerin sorumluluğunu Ebû Zer el-Gıfârî...

Cennetin Kokusunu Duyan Sahabe:Sa’d b. Reb’î

Allah'ın bu dünyada insana sayısız lütufları var. Sadece bana olan lütuflarını bile saymaya kalksam ne ömrüm ne de nefesim yeter. Yalnız bir tanesi bile...

Allah’ın Aslanı

Babam bir rivayette 569, diğer bir rivayette ise 570 yılında Mekke’de doğmuş. Babaannem, peygamberimizin annesi Âmine’nin amcasının kızı Hâle bint Vüheyb’dir. Babam ve peygamberimiz,...

Beni Bırakma!

Mekke'de doğdum. Hicretin yedinci yılına kadar annem Selma ile birlikte bu şehirde yaşadık. 629 yılında peygamberimiz ve ashabı, kaza umresi için Mekke'ye gelmişti. Buradaki...

Tercümânü’l-Kur’ân Abdullah b. Abbas

Peygamber Efendimiz, "Allah'ın en çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman'dır." buyuruyor. Kardeşimin adı Abdullah'tı. Oğluma da bu isim nasip oldu. Evladım doğar doğmaz onu...

Enes b. Mâlik

Allah resulünün Medine'ye teşrif ettiği günlerdi. Bir anne, göz nuru yavrusunun elinden tutmuş, soluğu efendimizin huzurunda alarak, "Ey Allah'ın resulü!" demişti. "Ben fakir bir...

Hazreti Osmân b. Affân

Hudeybiye’de çetin bir sınavdan geçiyorduk. Peygamberimizin rüyası üzerine, umre yapmak için yola çıkmıştık. Savaşmaya gitmediğimiz hâlde, Mekkeli müşrikler korkmuş; sağdan soldan adam toplamaya başlamışlardı....

Sa’saa’nın Kızları

Leyla, o günün diğer günlere hiç benzemeyeceğini sezmişti. Babası dayılarına götüreceğini söylemişti sabah. Daha önce hiç görmediği dayılarına! Nedense annesinin yüzünden düşen bir parçaydı....

Ümmü’l-Hayr bint Sahr

En masum sevgidir bir annenin çocuğuna olan muhabbeti. Yıllarca aradım ben bunu. Evladımı kucağıma alabilmek için senelerce beklemem gerekti. Tatmadım diyemem; ama çok kısa...

Hazreti Ammâr

Dünya nimetlerinden neyi sevdin derseniz size birkaç şey sayarım. En çok kimi sevdin derseniz cevabım değişmez. Elbette en çok Allah resulünü sevdim. Onun getirdiği...

Abbâd b. Bişr

Abbâd b. Bişr hazarda, seferde, karada, denizde her zaman ve her yerde Kur’an ile meşgul olurdu. Kendini kitâbullaha vermiş; adeta Kur’anlaşmıştı. Kıraatini herkes tanırdı....

Klasik Şiirimizin Son Büyük Temsilcisi: Şeyh Galib

Kuğunun Son Şarkısı Şeyh Galib’in yaşadığı dönemde klasik şiir artık gelişimini tamamlamış, şairler daha önceki büyük ustaların söylediklerini taklit ve tekrar etmekle yetinir olmuştu. Galib...

Muslihiddin Merkez Efendi

Muslihiddin Efendi’nin "Merkez" lakabını almasıyla ilgili, insanı tefekküre sevk eden bir rivayet anlatılır. Rivayete göre bir gün Sünbül Efendi sohbet ederken çevresindekilere oldukça zor...

Talha b.Ubeydullah

Soyu Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebû Bekir'le dedelerinde birleşen Hazreti Talha b. Ubeydullah, Mekke’nin önde gelen tüccarlarından birisiydi. Zenginliğini ve soyluluğunu güler yüzü ve...

Bu hafta en çok okunanlar

Birbirimize hediyelerle bağlanalım!

Yüsra Mesude Arslan Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye, gönülden kini...

İyilik yapalım, iyileşelim!

Esra BüyükcombakBiyolog Hiç tanımadığımız birinin bize tebessüm etmesi, kapanmak üzere...

Vicdan Zorbalığa Karşı

Kadir Afacan Stefan Zweig'ın kurduğu cümlelerin -genellikle- çağın kültür atmosferinde...

Evlerde Erkek İmzası

Berfin Özdenİç mimar Geleneksel cinsiyet rollerinin ciddi ciddi sorgulandığı günümüzde,...

Rânûnâ Hutbesi’nden akisler

Prof. Dr. Mehmet Ateş Allah resulü ve beraberindekiler Mekke'den Medine'ye...

Genç sahâbilerin en fakihi: Ebû Saîd el-Hudrî

Durdu Ozan Uhud'a katılmak üzere peygamberimizin huzuruna çıktığımda 13 yaşındaydım....

Nerede o eski süper kahramanlar!

Veysel KaraniSinema Eleştirmeni Ben Hollywood'da pazarlanan süper kahraman profillerini, insanoğlunun...

Bayramı Yaşayalım, Yaşatalım.

Ömer Çetinkaya Şüphesiz her milletin kendi inanç ve kültür değerlerine...

Sanal gerçeklik yeni bir boyut kazandı: Apple Vision Pro satışta

Kenan Kalecik Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği Apple'ın yeni ürünü Vision...

Okul Hayatı Ömrü Uzatıyor!

Gençlik Postası HAZIRLAYAN: Neva Özgün Hangimiz okul hayatının hemen bitmesini arzulayıp...