Enes b. Mâlik

Enes bin Mâlik, bir hicret hediyesidir. Medine'ye hicretten sonra, annesi tarafından getirilip Peygamber Efendimize hediye edilen bir çocuk… Allah resulünün terbiyesiyle yetişen, olgunlaşan bir bahtiyar…

Allah resulünün Medine’ye teşrif ettiği günlerdi. Bir anne, göz nuru yavrusunun elinden tutmuş, soluğu efendimizin huzurunda alarak, “Ey Allah’ın resulü!” demişti. “Ben fakir bir kimseyim. Hediye edecek pek bir şeyim yok. Bu gördüğünüz çocuk, benim oğlumdur. Size yardımcı olması ve hizmetinizi görmesi için yanınızda kalmasını istiyorum. Lütfen kabul ediniz.”

Siyer kitapları, samimi arzusu geri çevrilmeyen bu kutlu kadını Ümmü Süleym; ömrünün o günden sonraki on yılını Allah resulünün hizmetinde geçirecek olan oğlunu da Enes b. Mâlik olarak kaydeder. Efendimizin Zü’l-üzüneyn; dostlarının Ebû Hamza, Ebü’n-Nadr ve Hâdimü’n-Nebî gibi ünvanlarla andığı Enes b. Mâlik. Kardeşi Berâ b. Mâlik, teyzesi Ümmü Harâm, amcası Enes b. Nadr ve üvey babası Ebû Talha olan Enes b. Mâlik.

Hicretten on yıl önce (612) doğan Enes, Hazreti Peygamber Medine’ye geldiğinde henüz on yaşındaydı. Okuryazar ve zeki bir çocuk olan Enes, Medine’nin köklü ailelerinden Neccâroğulları’na mensuptu. Yaşının küçük olması sebebiyle Bedir, Uhud ve Hendek’e savaşçı olarak katılamadıysa da Bedir’de ashaba yardım etmiş; aynı zamanda efendimizin hizmetini de aksatmamıştır.

Çocukluk çağından itibaren Resûl-i Ekrem’in terbiyesinde yetişen Enes b. Mâlik, Peygamber Efendimizin vefatına kadar on yıl bizzat kendisinin hizmetinde bulunmuştur. Bu kadar uzun bir süre Resûlullah’ın yanıbaşında ve hizmetinde bulunması, onun en ayırt edici en büyük özelliğidir. Bu hususiyetinin yanı sıra, peygamberimizin terbiyesinden geçmesi ve seçkin bir aileye mensup olması da ayrıca dikkate değerdir.

Vazife İnsanı

Enes b. Mâlik, Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde Bahreyn’e zekât memuru olarak gönderilmiş, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında ise Basra’da müslümanlara ilim öğretmekle meşgul olmuştur. Hz. Osman’ın halifeliği sırasında başlayan siyasi hadiseler ve politik kamplaşmalardan uzak kalmayı tercih eden Hz. Enes, Emevîler döneminde iktidar sahiplerinin âlimlere yönelik zulümlerinden ziyadesiyle etkilenen sahabilerden olmuştur. Hayatının büyük bir kısmını Basra’da geçiren Hz. Enes, miladi 711 yılında, 103 yaşındayken vefat etmiştir. Bu kutlu sahabe, sadece Peygamber Efendimize hizmet etmekle kalmamış; aynı zamanda ona layık bir talebe olarak tahsil ettiği ilmi, asırlara ışık tutacak şekilde nakletmesini de bilmiştir.

Hz. Enes, Peygamber Efendimizden tekrarlarıyla birlikte 2286 hadis rivayet etmiştir. Bu sebeple, kendisi gibi çok hadis rivayet eden ve “müksirûn” olarak anılan yedi sahabenin arasına girmiştir.

Efendimizin eğitim-öğretim tarzına, beşeri münasebetlerine, özellikle de çocuk ve gençlere karşı tutumlarına dair pek çok rivayet, Enes b. Mâlik sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.

Peygamber Duası

Annesinin isteği üzerine Resûl-i Ekrem Enes b. Mâlik’e ömrünün uzun, evladının çok, malının bol olması için dua etmiştir. Bu duaların bereketiyle Hazreti Enes yüz yıldan uzun bir ömür sürmüş ve hemen bütün kaynaklarda belirtildiğine göre bahçesindeki ağaçlar yılda iki kez meyve vermiştir.

Haber bültenine abone olun.

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazın

Bu hafta en çok okunanlar