Hz. Ali’nin hafızasını güçlendiren namaz 

Yaşımız ilerledikçe fark ediyoruz ki hafızamız artık eskisi gibi değil. Küçükken duaları, sureleri veya farklı bilgileri kolayca ezberliyorken, şimdilerde bu konuda oldukça zorlanıyoruz. Peki, Efendimizin tavsiye ettiği hafıza namazı ve duasına denediniz mi?

HASAN DEĞERLİ

Özellikle 40 yaş üstü insanların, unutmaktan, bazı bilgileri hatırlayamamaktan, hızlı öğrenememekten şikâyet ettiklerine rastlamışsınızdır. Kimileri bir eşyasını nereye koyduğunu, kimileri yaşadığı olayları unutuverir. Kimileri de eskiden ezberlediği bir şiiri hatırlamak ister fakat bir türlü gelmez aklını mısralar. Hele yeni bir dil öğrenmek durumunda olanlar ise, bu konuda oldukça dertlidirler. 

Öğrenilen dilin/bilginin, unutulmaması yahut hafızada kalması için oldukça farklı yöntem mevcut. Mesela görsellerle öğrenme, öğrenilen bilgileri geri plana itecek veya zihni yoracak gereksiz meşguliyetlerden uzak durma, düzenli ve prensipli çalışma gibi etkenler öğrenmeyi kolaylaştırıp, unutmayı engelleyebiliyor.   

Fakat bunlardan bir sonuç alamayanlar farklı bir çare arıyor. Öyle bir çare ki, bu ıstırabımı kökünden çözüversin. 

İşte size bu noktada farklı bir teklif: ‘hafıza (hıfz) namazı ve duası. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) tavsiyesiyle her türlü ilmi aklında tutmak isteyenler için bu namaz ve dua altın değerinde. 

NAMAZ SONRASI HZ. ALİ’NİN HAFIZASI KUVVETLENİYOR 

Hafıza namazını Peygamberimizle Hz. Ali arasında geçen bir diyalogdan öğreniyoruz. Bir gün Hz. Ali, Peygamberimizin (sas) yanına gelir ve Kur’an’ı hafızasında tutamamak ve ezberleyememekten şikâyet eder. İki Cihan Serveri de (sas) ona, “Cuma gecesinin son üçte birinde kalk. O vakit, meleklerin şahit olduğu zamandır. O vakitte yapılan dualar kabul edilir. Şayet o saatte kalkamazsan, gecenin evvelinde veya ortasında kalk ve 4 rekât namaz kıl.” buyurarak hıfz namazının nasıl kılacağını tarif eder. Ardından da, “Tahiyyatı bitirdiğin zaman Cenab-ı Hakk’a güzelce hamd ü senada bulun. Bana ve diğer peygamberlere de salavat getir. Erkek-kadın bütün müminler için Allah’tan mağfiret dile.” buyurarak hıfz duasını öğretir. Hz. Ali bu namazı ve duayı 5 veya 7 gece kılar ve yapar. 

Ardından Efendimizin (sas) yanına gelip önceleri 4-5 ayeti bile ezberleyemezken, namaz ve dua sonrasında sanki Kur’an’ın gözünün önünde gibi olduğunu söyler. Yine önceleri bir hadisi duyup tam ezberleyemezken, hafıza namazını kılıp duasını okuduktan sonra, hadis rivayet ederken bir harf bile kaçırmadığını ifade eder. 

KUR’AN ŞİFADIR, İHMAL ETMEMEK GEREK 

Geçmişte büyüklerimizin, bilgilerin zihinlerinden uçup gitmemesi için çokça dua ettiğini biliyoruz. Ayrıca bir kısım Allah dostları, hafızayı güçlendirmek adına her sabah 21 adet çekirdekli kuru üzüm yemeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. 

Unutmadan şunu da söyleyelim ki; büyüklerimiz Kur’an-ı Kerim’in şifa olması yönüyle, onu ihmal etmeden her gün okumanın da hafızayı güçlendirdiğini ve

unutmayı engellediğini söyler. 

Hafıza namazı nasıl kılınır? 

Peygamber Efendimizin (sas) tavsiye buyurduğu hafızayı güçlendirme namazı ve duasının etkisi, Hz. Ali’nin beyanıyla sabit. Bu mübarek günlerde, elde edeceğimiz kazancı da düşününce denemeye değmez mi?   

Cuma gecesinin son üçte birinde (teheccüd vakti) kalkılır. 

Birinci rekâtta, Fatiha ve Yasin sûreleri, 

İkinci rekâtta, Fatiha ve Duhan sûreleri, 

Üçüncü rekâtta, Fatiha ve Secde sûreleri, 

Dördüncü rekâtta ise Fatiha ve Mülk sûreleri okunur. 

Namazın ardından Allah Resûlü’nün öğrettiği şekliyle dua edilir. 

Hafıza (Hıfz) duası: Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. Hamd olsun o Allah’a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. 

O Allah’a hamd olsun ki, kulu Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kitabı indirdi. Allah’ı tesbih ederim, hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah büyüktür. Havl ve kuvvet yüce ve Azim olan Allah’ındır. Allah bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir. O’na (kendine mahsus hamdiyle) hamd ederim. Azim olan Allah bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir. 

Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve O’nun âline Allah’ın kemâlâtı adedince ve kemâline yaraşır şekilde salât ü selam et ve bereket ver. 

Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve Hz. Muhammed’in ailesine, Hz. İbrahim’e ve Hz. İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi salat ve rahmet et. 

Hz. Muhammed’e ve Hz. Muhammed’in ailesine, Hz. İbrahim’e ve Hz. İbrahim’in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan et. Şüphesiz ki Sen her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın. 

Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve O’nun sair nebî ve mürselîn kardeşleri üzerine Allahu Teâlâ’nın mülkü kaldığı müddetçe, mahlûkatının adedi, Zâtının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebi adedince salât u selam et ve bereket ver. 

Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı en küçük bir olumsuz düşünce bırakma. Rabb’imiz! Sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. 

Allah’ım! Beni yaşattığın müddetçe ebedî olarak günahları terk etme hususunda bana merhamet et, beni ilgilendirmeyen şeylerin altına girmekten beni esirge, Seni benden razı edecek şeylere karşı güzel bakmayı bana ihsan et. 

Semavât ve arzı yoktan yaratan Celâl, ikram ve daimi izzet sahibi Allah’ım! 

Ya Allah, Ya Rahman! Senden celâlin ve yüzünün nuru hürmetine, bana öğrettiğin gibi kalbimi kitabının ezberlenmesiyle sürekli irtibatlandırmanı ve benden Seni razı edecek şekilde onu okumakla beni rızıklandırmanı isterim. 

Gökleri ve yeri yoktan yaratan Celâl, ikram ve daimi izzet sahibi Allah’ım! 

Ya Allah, Ya Rahman! Senden celâlin ve yüzünün nuru hürmetine, kitabınla gözümü nurlandırmanı, dilimi çözmeni, kalbimi ferahlandırmanı ve sinemi açmanı ve bedenime amel ettirmeni isterim. 

Çünkü hakta bana Senden başka yardım edecek yoktur. Onu da ancak Sen verirsin. Havl ve kuvvet sadece yüce ve Azim Allah’ın elindedir. 

NAFİLE NAMAZLARDA SURELER, KUR’AN’A BAKARAK OKUNABİLİR 

Malumunuz hafıza namazında, Yasin, Duhan, Secde ve Mülk sureleri okunmalı. Muhtemelen pek çok insan bu sureleri ezbere bilmiyordur. Nafile namazlarda surelerin Kur’an’a bakılarak okunmasına cevaz verilmesi sebebiyle, hafıza namazı, büyükçe bir Kur’an’dan okunarak kılınabilir. 

Haber bültenine abone olun.

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazın

Bu hafta en çok okunanlar