Yeniden Başlamaktan Korkmayın Yalnız Değilsiniz!

Abdullah Sabri Tok I Kariyer Danışmanı

Hayata yeniden başlama cesareti, muazzam bir esnekliğin ve dirençliliğin göstergesidir. Yeniden başlamayı zorunlu kılan göç gibi durumlar olduğu gibi,bulunduğumuz coğrafyaların insanlarının da farklı sebeplerle bazı şeylere yeniden başlandığını görebiliriz. O bakımdan aslında yeniden başlayan, ikinci bahara yelken açan sadece bizler değiliz. Esasında bu, hayat döngüsünün içerisinde kendiliğinden var olan bir olgu. Hasılı, yalnız değiliz!

Bu noktanın altını ısrarla çizdikten sonra, kariyer gelişimi lensiyle birkaç anahtar sorunun üzerinde durmak ve bu konular hakkındakidüşüncelerimi açıklamak istiyorum. Öncelikle gelin sorulara bakalım:

  • Ben kimim? Ilgi alanlarım, yapmaktan hoşlandığım faaliyetler, iş değerlerim neler? Kendimi ne kadar tanıyorum? Kabiliyetlerim ve becerilerim neler?
  • İşgücü piyasasında neler var? Hangi meslekler benim becerilerime ve ilgi alanlarıma uyar?
  • Karar verdiğim mesleği edinip nasıl işe girebilirim?

Birinci bölümdeki sorularla, var

olan mesleğimizle devam edip etmeyeceğimizi sorgulayabiliriz. Işimizi/mesleğimizi gerçekten severek mi yapıyorduk;yoksa şartlar mı bizi o işlere/mesleklere yönlendirmişti?

Ikinci bölümdeki sorular, bulunduğumuz ülkenin piyasa bilgilerini araştırıp tespit ettiğimiz mesleğin bölge şartlarına göre realist olup olmadığını görmemize yardımcı olacaktır. Bu sorulara şunları da ekleyebiliriz: Tespit ettiğim sahada iş imkânlarınasıl? Bu meslek için piyasada talep yüksek mi? Bu meslek için ne gibi becerilere ihtiyaç duyacağım?

Daha farklı ve yeni eğitimler almam gerekecek mi? Teklif edilen ücretler benim ihtiyaçlarımı ve beklentimi karşılıyor mu?Ailemi bu ücretle geçindirebilir miyim?

Üçüncü soru ise, gerekli eğitim şartlarını (eğer zorunluysa) sağladıktan sonra hedeflediğimiz işe nasıl gireceğimizin yol haritasınıbelirleyecek sorudur diyebiliriz. Aynı zamanda bu soru, işe girme stratejilerini öğrenip

kariyer gelişimimizi proaktif bir şekilde uygulayacağımız sorudur. Bu stratejilere şunları

dahil edebiliriz: Hedefe götüren CV yazımı, iş görüşmesi, mülakat stratejileri, iş arama kaynakları, kişisel marka değerimizi oluşturma ve bunu ifade edebilme, profesyonel ilişki geliştirerek potansiyel iş fırsatlarına yönlendirilebilme,LinkedIn optimizasyonu ve kullanımı ve nihayetinde işe girdikten sonra iş ortamı iletişimi ve politikalarını doğru anlayıpkariyerimize devam edebilme.

ÖNCE DIL

Arzuladığımız mesleği icra edebilme adına dil, olmazsa olmaz beceridir. Hangi meslek olursa olsun iletişim becerilerigerekli olacaktır. Dil hakimiyeti gerektirmeyen mesleklerolmakla birlikte bunlar hemkısıtlıdır hem de bazıdurumlarda bizi maddi ve manevi tatminden uzakolabilir. Ticaret, belli ortaklıklarla dili aktif kullanmadan da yapılabilir.Fakat onun dışında dinlediğimizi ve okuduğumuzu anlayıp konuşabilme esastır. Bu noktadaçok haksızlık yapılan bir konununaltını çizmek istiyorum. Öğrenmesürecinde kendimizi, dilimükemmel bir şekilde

kullanmaya şartlayabiliyoruz.Aslına bakılırsa, bulunduğumuz yeni coğrafyalarda kimse bizden öğrendiğimiz dili ana dilimizmişgibi konuşmamızı beklemiyor.

Bu, zihnimizin bizi başkalarıylakarşılaştırmak suretiyle oynadığıbir oyun. Eğer herhangi bir işinbaşvuru şartlarını ve yeterliliklerini%70-80 oranında karşılıyorsak veilgili dili de aynı orandakullanabiliyorsak endişelenmemize yahut kendimize haksızlık etmemize gerek yoktur.

Hele bir de işe kabuledildiysek bu kaygılardan tamamıyla kurtulmamızınzamanı çoktan geçmişdemektir.

TRANSFER EDILEBILIR BECERILER

Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta da geçmişten getirilen bilgi, birikim ve tecrübelerin yok sayılmamasıdır. Tamamen farklı ve yeni bir kariyer tercihinde bulunanlar dahi bu konuyu göz ardıetmemelidir. Zira yıllar boyunca kazandığımız yeteneklerin pek çoğu hemen her sahaya tatbik edilebilecek niteliktedir. Mesleklerin birçoğu için altın değerinde olan iletişim, sabır, empati, sebat, sorumluluk bilinci, hesap-kitap yapabilme, analitik düşünebilme, cana yakın olma, dirençlilik, problem çözme becerisi, takım oyuncusu olabilme, öğrenmeye açıklık, yaratıcı düşünme, iş ahlâkı vb. gibi yeteneklerimizi transfer edebilir, dahası bunlara yenilerini ekleyebiliriz. Yukarıda sayılan becerilerin neredeyse tamamı teknik değil; hayat tecrübesiyle edinilen beceriler. O yüzden yeni işimize/mesleğimize, dolayısıyla yeni çalışma ortamımıza katacağımız birçokdeğerden bahsedebiliriz. Bunun yanında bir de bulunduğumuz ülkede geçer akçe olan teknik becerileri yine o ülke sisteminin ve piyasasının talepleri doğrultusunda edinebilirsek ne âlâ. Bu türlü teknik beceriler için de sanal yahutörgün eğitim imkânlarını değerlendirebiliriz.

HIZLANDIRILMIŞ  KURSLAR

Bu noktada, son zamanlarda oldukça popüler olan “bootcamp”lerden de bahsedebiliriz. Yeni bir kariyer hedefleyenler için çok güzel fırsatlar sunan bu türlü hızlandırılmış eğitimler, insanlar için olumlu değişimlere vesile olabiliyor. Fakat bu eğitimlere katılmaya karar verirken ilgili kurumların sunumların yanında, yapılacak objektif araştırmalar da büyük önem taşıyor. Aksi takdirde iki-üç olumlu örneğe bakıp yukardaki soruları dikkate almadan yapılan tercihler, zaman ve enerji kaybına; dahası hayal kırıklığına sebep olabiliyor. Bu akıbete maruz kalmamak için söz konusu hızlandırılmış eğitimleri bitirip iş hayatına atılmış insanlarla görüşmek, onların tecrübelerinden istifade etmek hayati önem taşıyor. Zira bahsi geçen kurum ve programlar ticari kaygılar taşıdıkları için sizin hakkınızda yapacakları değerlendirmeler her zaman objektif olamayabiliyor.

ÜÇ ALTIN DEĞER

  • Aradığınız desteği hemen bulamayabilirsiniz. Sabırlı olup aramaya devam edin.
  • Kariyer değiştirmek, her şeye yeniden başlamak durumunda kalan tek kişi siz değilsiniz! Hem bireylerin hem de şirketlerin gelişim odaklı zihin yapısını anlaması ve bunu hayata uygulaması geleceğimizi şekillendirme adına çok önemli.
  • Yalnız değilsiniz, kendinizi yalnızlığa mahkûm etmeyin.

Haber bültenine abone olun.

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazın

Bu hafta en çok okunanlar